Általános információk

Katonahősök Emlékezete Program

 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2012-ben indította el a Katonahősök Emlékezete Programot, mely közel két évszázad  hősi halott, megsebesült, hadifogságba esett, békeidőben, szolgálatteljesítés közben, békefenntartó műveletek során életüket vesztett magyar honosságú katonák nevét, a hozzá kapcsolódó információkat rendszerezve veszteségi adatbázis formájában teszi azokat elérhetővé és ezáltal kutathatóvá a nagyközönség számára.

Ennek első eleme volt a 2019-ben bemutatott „A Magyar Katona Áldozatvállalása a Nagy Háborúban” címet viselő, mintegy másfél millió magyar honosságú katonára vonatkozó feldolgozott adatsor. Az első világháborús centenáriumi évfordulók alatt, a Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár együttműködésében megvalósult online hálózat másfél millió magyar katona adataihoz biztosít hozzáférést. Az érdeklődés azóta is hatalmas a családfakutatók, a hadtörténet és a társadalomtörténet iránt érdeklődők körében.

2021 októberében, az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából új online felülettel bővült a Program.  A Katonahősök Emlékezete Program projekt keretén belül a „Magyar Katona Áldozatvállalása a Nagy Háborúban” után a második, bárki számára ingyenesen hozzáférhető adatbázis az 1956-os forradalom és szabadságharc során elhunyt katonák adatsorait tartalmazza. A szakmai igényességgel kialakított felület emellett átfogó képet nyújt a történelmi korszak eseményeiről, kiemelkedő személyeiről, számos érdekességet, digitális tartalmat is hordoz magában, amelyek segítséget nyújthatnak diákok, tanárok, kutatók és családtörténet iránt érdeklődők számára egyaránt. A honlapon mindenki számára elérhetővé és digitálisan kutathatóvá vált a Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívumában őrzött 1956-hoz kötődő teljes fényképanyag. Az online katalógusban lehetőség van fellapozni a forradalomhoz kapcsolódó fotóalbumokat és részletes keresést folytatni az eseményfotók között.

Immár a harmadik történelmi korszak a II. világháborús adatbázis felépítésével folytatódott. Ennek egy része már eddig is kutatható volt a Katonák a Gulágon (www.katonakagulagon.hu), valamint a www.hadisír.hu  oldalon. A hadifogolytáborokban meghaltak adatait tartalmazó oldalon mintegy 66 ezer magyar katona adatai találhatók meg, míg a hadisír nyilvántartásban több mint 76 ezer elesett magyar katonáé.

A tervek szerint 2023-ra a Program adatállománya végül kiegészül az 1848-49-ben elesett honvédek, a Néphadsereg időszakában meghalt katonák, valamint a missziók során hősi halált halt honvédek adatbázisával.  Így válik – a ma rendelkezésre álló adatok alapján - teljessé a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által az elmúlt években végzett feldolgozói munka, ezzel tisztelegve a Magyar Honvédség 175 éves múltja előtt.

Akkor majd azt mondhatjuk: egyfajta társadalmi és információs adósságot törlesztettünk az emlékezetpolitikában. Sajnos a régmúlt időszakának adatbázisa sohasem lehet teljes, de a társadalmi érdeklődés folyamatosan életben tartja a fent említett oldalakat és ezáltal a mindenkori magyar haderő katonáinak emlékét.